06/26/2018 website design

Viettel Global

client

Viettel Global

team


Art Director: Minh Tran
Designer: Minh Tran, Son Min
Account Executive: Anh Nguyet

Với tầm nhìn và sứ mệnh đưa Viettel trở thành tập đoàn viễn thông lớn mạnh tầm quốc tế, website Viettel Global cần thể hiện được tầm vóc của doanh nghiệp cũng như tính quốc tế mà doanh nghiệp đang có. Yếu tố này được chúng tôi thể hiện xuyên suốt qua hình tượng địa cầu ở chức năng bản đồ, hệ thống icon, hình vẽ minh họa đồng bộ. Ngoài ra, 2 màu nhận diện xanh và cam cũng được phối với tỷ lệ phù hợp và hài hòa về thẩm mỹ và hấp dẫn thị giác.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design