06/27/2018 website design

Traphaco

client

team

Để truyền tải thông điệp về một thương hiệu dược phẩm an toàn, khởi nguồn từ thảo dược thiên nhiên, RIO Agency lựa chọn kể câu chuyện thương hiệu về “Con đường sức khỏe xanh” cho thiết kế website Traphaco. Giao diện mô phỏng lại quá trình sản phẩm từ vùng nguyên liệu đến nhà máy sản xuất, và cuối cùng là xuất hiện tại điểm bán, trao tận tay khách hàng một cách đảm bảo và tin tưởng.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design