06/28/2018 packaging design

Thu Huong Bakery - Butter Cookies Packaging

client

Thu Huong Bakery

team

Creative Director: Tung Juno
Art Director: Minh Tran
Design Leader: Hieu Tran
Designer: Son Max
Account Executive: Han Khuat

Hương vị đặc biệt của sản phẩm mới từ Thu Hương - Bánh quy bơ, được làm nổi bật trên thiết kế bao bì của sản phẩm, với những hình ảnh minh họa thu hút, thể hiện toàn bộ quá trình từ việc lựa chọn nguyên liệu cho đến lúc tạo ra thành phẩm. Mỗi giai đoạn của quy trình đều được thể hiện lại bằng những nét vẻ đơn nét và những đoạn mô tả ngắn để đem câu chuyện của từng chiếc bánh quy Thu Hương đến với khách hàng.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design