06/25/2018 packaging design

Ratuna Packaging

client

Khadoco Food ( Malaysia )

team

Creative Director: Tung Juno
Designer: Hieu Nguyen, Minh Tran, Son Max
Account Executive: Anh Nguyet

Để đáp ứng được yêu cầu của việc thể hiện hình ảnh cao cấp của thương hiệu Ratuna, RIO ứng dụng hình ảnh chú cá ngừ vào ý tưởng cho thiết kế biểu tượng, kết hợp với một số màu sắc thể hiện sự ngon miệng để phù hợp với nhận diện của thương hiệu. Chúng tôi làm nổi bật sự khác biệt giữa bao bì sản phẩm Ratuna với các đối thủ cạnh tranh bằng việc ứng dụng các hiệu ứng về in ấn như dập nổi và in phủ UV.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design