06/23/2018 packaging design

NaFoods Packaging

client

Nafoods

team


Designer: Minh Tran, Tang Linh
Account Executive: Anh Nguyet

Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn về giá trị cốt lõi của thương hiệu, Nafoods muốn đưa 4 hình ảnh chính vào thể hiện trong thiết kế, đó là : Trang trại, Rau củ, Nhà máy và Sản phẩm. 4 yếu tố này được phát triển, kết hợp và thể hiện trên nền màu tím của bao bì sản phẩm.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design