06/21/2018 logo&BI

McGann International School of Dentistry Branding

client

McGann International School of Dentistry Branding

team


Art Director: Quan Duong
Designer: Nhan Vuong, Hoai Vu
Account Executive: Vu Dung

RIO sáng tạo nên concept logo MISD dựa trên tầm quan trọng của lĩnh vực giáo dục, sự truyền tải kiến thức, giáo dục chuyên nghiệp cũng như nguồn cảm hứng từ sự đồng hành. Hai màu sắc nhận diện của MISD được đặt cạnh nhau để phát triển tính chuyển động và tính thiết kế theo cấu trúc phân cấp thông tin. Mẫu họa tiết này cũng có tính ứng dụng cao và toàn diện hơn, nhằm nâng cao tính nhận diện của MISD.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design