06/15/2018 key visual

Microlismi Key Visual

client

Thien Thao Pharmacy

team


Designer: Hieu Tran, Minh Tran
Account Executive: Chi Do

Sử dụng hình ảnh của chiếc phễu khổng lồ chứa đầy thức ăn trong các thiết kế, như một hình ảnh ẩn dụ để nói lên sự tác động của sản phẩm Microlismi đến hệ tiêu hóa của con người. Hình ảnh này khiến cho lợi ích và tác dụng của sản phẩm trở nên thú vị và thu hút hơn đối với đối tượng khách hàng mục tiêu.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design