12/10/2018 branding

Hanoi Inspiring City

client

RIO Agency Sai Gon

team

Creative Director: Tung Juno
Art Director: Quan Duong
Design Leader: Nhan Vuong
Designer: Linh Nie, Cat Phuong, Hoang Anh
Account Executive: Vu Dung
Copy Writer: Chieu Xuan
Illustrator: Minh Kha, Anh Khoa, Alex Dang

Trong mới có cũ, trong hiện đại có cổ kính, chính sự đặc biệt ấy của Hà Nội đã tạo nên nguồn cảm hứng cho những người con Sài Thành - RIO Agency Sài Gòn - khắc họa chân dung "Hanoi Inspiring City" bằng ngôn ngữ thiết kế đồ họa. Để tạo nên một diện mạo mới mẻ và phù hợp hơn với Hà Nội của hiện tại, mặt khác vẫn giữ được đặc trưng và tâm hồn của thành phố trong lòng mỗi du khách.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

06/29/2018

website design

06/29/2018

print design