06/27/2018 key visual

BIDV's Campaigns

client

BIDV

team

Creative Director: Tung Juno
Designer: Son Max, Hieu Tran, Tuan La, Tang Linh
Account Executive: Anh Nguyet

Campaign Mùa Hè Rộn Rã của BIDV gồm một series các câu chuyện ngắn về hành trình của một gia đình vui vẻ , qua đó thể hiện các ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng giúp đem đến những khoảnh khắc vui vẻ cho khách hàng.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design