06/25/2018 packaging design

Bac Mam Packaging

client

GAM7

team

Creative Director: Tung Juno
Design Leader: Tuan La
Designer: Tuan C, Viet Do, Dung Le
Account Executive: Thanh Tu
Copy Writer: Nguyet Anh, Tu Anh

RIO thiết kế bộ bao bì Bắc Mắm nhằm mục đích giới thiệu nền văn hóa truyền thống đặc sắc của Việt Nam đến thế giới. Để thể hiện điểm hấp dẫn đặc trưng của từng sản phẩm, mỗi sản phẩm trong bộ sưu tập Bắc Mắm đại diện cho niềm tự hào của người Việt về thức đặc sản - nước mắm.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design