06/26/2018 key visual

Austdoor

client

Austdoor

team


Designer: Hieu Tran, The Tao
Account Executive: Trang Tran

RIO sáng tạo nên hình ảnh chính bắt mắt với mục đích thể hiện được sự tiện lợi và tính bền vững của sản phẩm cửa cuốn thông minh từ Austdoor. Hình ảnh này góp phần nói lên các tính năng thông minh và tính cường lực của sản phẩm cửa cuốn tự động.

SEE MO     RE

12/12/2018

logo&BI

12/10/2018

branding

06/29/2018

website design