Thế mạnh của RIO
Dịch vụ

RIO Agency
Quy trình

 • Quy trình dịch vụ

  Để dự án được đảm bảo về chất lượng và tiến độ, bạn vui lòng tham khảo quy trình cung cấp dịch vụ tại RIO Agency.

  1. Liên lạc RIO Agency

  2. Gặp gỡ, cung cấp thông tin, nhận tư vấn

  3. Kí kết hợp đồng

  4. Lựa chọn phương án đề xuất

  5. Phản hồi

  6. Duyệt thiết kế hoàn chỉnh

  7. Nghiệm thu, chính sách bảo hành

 • Quy trình sáng tạo

  Chúng tôi đã đúc rút quy trình làm việc khoa học đảm bảo tính hiệu quả của thiết kế và chất lượng dịch vụ cung ứng.

  1. Xác định vấn đề

  2. Nghiên cứu

  3. Lên ý tưởng

  4. Phát triển sản phẩm mẫu

  5. Thu nhận phản hồi

  6. Hoàn thiện sản phẩm

  7. Bảo hành thiết kế